0

MYTHOLOGIE PIGASOS
     

Pegasus (gr = Pigasos) was de naam van een goddelijk gevleugeld paard. Hij was een 'kind' van de Gorgona Medusa (haar blik veranderde iedereen in steen). Volgens de mythe sprongen Pigasos en Chrysaor tevoorschijn uit de hals van Medusa toen Perseus haar onthoofde. Sommigen zeggen dat Poseidon (god van de zee) de vader is, omdat het paard en Chrysaor ontstonden toen het bloed van het onthoofde hoofd van Medusa in het schuim van de zee viel. Chrysaor droeg bij zijn geboorte een gouden zwaard. Pegasus vloog naar de berg Helicon in Boeotia, waar de negen Muzen leefden. Op de plaats waar hij met zijn hoef de grond aanraakte, ontstond een bron die heilig was voor de Muzen. De naam van de bron was de Hippocrene (de Paardenfontein). De mythe zei wanneer men het water dronk, men de gave van het dichten ontving. Het vliegende paard is dan ook het symbool voor de dichtkunst en creatieve kunst.

Bellerophon (gr = Vellerofontis) was ook een zoon van Poseidon. Zijn moeder was Eurynome, een dochter van koning Nisus van Megara. Bellerophon was een halfgod. Als zijn aardse vader werd Glaucus beschouwd, zoon van Sisiphus, afstammeling van het koningshuis van Korinthe. Bellerophon verzocht zijn vader Poseidon om het gevleugelde paard en deze willigde het verzoek in. De godin Athina schonk hem gouden teugels om het wonderdier te temmen en te leiden.

Bellerophon kreeg zijn naam na de moord op een tiran Belleron van Korinthe (Bellerophon = moordenaar van Belleron). Hij vluchtte naar koning Proetus. Antea, de vrouw van de koning werd verliefd op de knappe Bellerophon. Uit eerbied voor zijn gastheer beantwoordde hij haar liefde niet. Toen beschuldigde Antea Bellerophon ervan dat hij geprobeerd had haar te verleiden en zij verzocht haar echtgenoot om hem te doden.

Hij stuurde Bellerophon naar zijn schoonvader Lobates koning van Lycië, die hem ontving met een groot feest dat 9 dagen duurde en waar 9 stieren werden geofferd ter ere van hem. Op de tiende dag opende hij de brief van zijn schoonzoon, waarin hem door Proetus verzocht wordt om Bellerophon te doden. Lobates bedacht een vreselijke opdracht; namelijk om het monster Chimaera te verslaan. Dit monster was half geit en half leeuw, het spuwde vuur en de vlammen hadden een groot bereik. Bellerophon nam de uitdaging aan en Pigasos het vliegende paard, kwam hem te hulp. Hij steeg met zijn berijder hoog op, zodat de held van gewenste hoogte zijn pijlen op de Chimaera kon afschieten. Na het doden van de Chimaera zond Lobates Bellophon uit om te vechten tegen het volk van Solemen en daarna de tegen de Amazonen die hij allen overwon. Als laatse probeerde Lobates Bellerophon met een grote groep mannen in de val te lokken. Ook hen overwon hij.

Toen was de koning Lobates ervan overtuigd dat deze held van goddelijk afkomst was en stelde hem op de hoogte van de inhoud van de brief die hij van Proetus had gekregen. Uit eerbied en bewondering gaf hij hem zijn dochter tot bruid en liet hem later zijn koninkrijk na. Hun kleinkinderen staan zelfs beschreven in de Ilias van Homerus, als aanvoerders van het leger van Lycië in de Trojaanse oorlog.

Bellerophon zou later uit pure hoogmoed getracht hebben met de gevleugelde Pigasos de Olympus te bestijgen om de woning van Zeus te aanschouwen of zelfs deel te nemen aan de beraadslagingen van de goden. Zeus was echter zeer vertoornd hierover en gaf het goddelijke paard de opdracht zijn ruiter af te werpen*. Dat was het einde van Bellerophon. Pigasos keerde terug naar de Olympus waar hij thuishoorde. Hij bracht de bliksemschichten naar Zeus en was de dienaar van godin Eos (dageraad).

* Een tweede versie is dat Zeus ervoor zorgde dat Pegasus door een insect werd gestoken, waardoor hij Bellerophon van zijn rug gooide. Bellerophon zwierf vanaf toen blind en kreupel over de wereld.

* * *

Het Sterrenbeeld Pegasus

Het sterrenbeeld Pegasus ligt tussen de sterrenbeelden Vissen en Andromeda. Pegasus kan het best worden waargenomen in de herfst. Het meest herkenbaar is het 'Grote Vierkant van Pegasus', bestaande uit de vier sterren Algenib, Enif, Markab en Scheat, die bijna parallel aan elkaar in de hemel staan.

 

Links over Griekse Mythologie en Sterrenbeelden

- Pegasus (en) waar kan je het sterrenbeeld Pegasus vinden